บังตาแข็ง 0.5

หมวดหมู่สินค้า

บังตาแข็ง0.5 พ่นอบสีดำ ร้านอาหารญี่ปุ่น สีลม (กั้นโซนครัว)

บังตาแข็ง 0.5

ติดต่อสอบถามข้อมูล 

096-6142966 

093-9452966 

093-9925596 

คุณโชติกา 

คุณปิยพัตร 

คุณดรรชนี