ประตูยืดรุ่นหนาเผื่อเก็บ เปิดกลาง

หมวดหมู่สินค้า

ประตูยืดรุ่นเก่า อย่างหนา กุญแจไซร์ เปิดกลาง มีเผื่อเก็บ รางล่างเล็ก หนีบขาต่อเพลา (กันฝุ่น)

ประตูยืดรุ่นหนาเผื่อเก็บ เปิดกลาง

ติดต่อสอบถามข้อมูล 

096-6142966 

093-9452966 

093-9925596 

คุณโชติกา 

คุณปิยพัตร 

คุณดรรชนี